mapa stránky
 Bratislava20:06:16 Londýn19:06:16 New York15:06:16 Los Angeles12:06:16 Tokio4:06:16 Moskva22:06:16

ONLINE REZERVÁCIA CESTOVNÉHO POISTENIA

ROZSIAHLE CESTOVNÉ POISTENIE

Na Vašich cestách je vždy lepšie, ak máte zaplatené cestovné poistenie. Student Agency Vám ponúka dve možnosti. Po zarezervovaní letenky Vám systém automaticky ponúkne formulár online rezervácie cestovného poistenia Európskej cestovnej poisťovne alebo po online rezervácii letenky si môžete telefonicky objednať cestovné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne.


ONLINE REZERVÁCIA LETENIEK
Miesto odletu:
Miesto príletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR) hviezda logo
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)
Poskytovatelom rezervačného systému leteniek je www.hviezda.sk

Európska cestovná Poisťovňa, a.s.

PREČO PRÁVE TOTO CESTOVNÉ POISTENIE?
 • pretože ako špecialisti ponúkajú najviac druhov služieb
 • ručia za najvyššiu kvalitu služieb pred cestou, behom cesty i po návrate
 • 24 hodín denne 365 dní v roku je Vám ich asistenčná služba pripravená pomôcť kdekoľvek na svete – stačí skutočne len zavolať
 • škodu vedia zlikvidovať do 7 dní i po telefóne
 • ich služby vychádzajú z dôkladnej znalosti domáceho trhu, ale i z viac než 100 rokov medzinárodných skúseností celej skupiny ich poisťovní
 • celosvetová sieť Euro-Center, riadená ich koncernom, vie pomôcť priamo na mieste vo všetkých hlavných turistických destináciách
Cestovné poistenie na dovolenku Single Trip

Cestovné poistenie na časté cesty Multi Trip

SINGLE TRIP - ponúkané vo variante OPTIMAL a BASIC

Toto rozsiahle poistenie na jednorazové cesty Vám prináša množstvo výhod!
 • Najširší rozsah plnenia po cestách po Európe i do celého sveta
 • Vhodné pre Vašu zahraničnú dovolenku i na cestu za poznaním
 • Zvýhodnené sadzby pre rodiny s deťmi
 • Zvláštna zľavnená sadzba pre študentov do 26 rokov
 • Unikátna možnosť pripoistiť rozmanité doplnkové činnosti

MULTI TRIP - ponúkané vo variente OPTIMAL a BASIC

Toto poistenie sa vyplatí komukoľvek, kto cestuje do zahraničia viackrát do roka!
 • Počet ciest vpriebehu roka vôbec nie je obmedzený a jedna cesta môže trvať až 45 dní.
 • Získate jednoznačne najširšiu poistnú ochranu na trhu.
 • Poistenú máte každú, i neplánovanú, zahraničnú cestu.
 • Využite zvýhodnené sadzby pre všetkých rodinných príslušníkov a tí potom môžu cestovať dokonca i samostatne!

PLATÍ PRE OBIDVE POISTENIA

A naviac si môžete rozšíriť poistnú ochranu o celú škálu zvláštnych pripoistení, pri poistení Multi Trip tak môžete urobiť kedykoľvek vpriebehu roka:

Pre prípad zrušenia cesty (Storno)
Ak cestujete na zájazd, oplatí sa Vám pripoistiť si preplatenie storno poplatkov, ktoré Vám vymerá cestovná kancelária v prípade, že budete nútený cestu zrušiť.

Pre zimných športovcov (Winter)
Radi cestujete lyžovať do zahraničia? Toto pripoistenie Vás zabezpečí nielen proti štandardným rizikám zimného športovania. Naviac Vám umožní i prenajať si pri odcudzení náhradné vybavenie alebo získať finančnú kompenzáciu, ak napr. zo zdravotných dôvodov nebudete schopný lyžovať.

Pre automobilistov (Car)
Ak cestuejte do zahraničia autom, oceníte napr. úhradu nákladov na privolanie havarijnej či odťahovej služby, na náhradnú dopravu alebo ubytovanie v prípade poruchy vozidla.

Pre golfistov (Golf)
Unikátny produkt, s ktorým si poistíte nielen golfové vybavenie, jeho prenájom alebo stornovanie green fees, ale aj Hole-in-One a prípadnú škodu, ktorú pri hre spôsobíte.

Pre majiteľov maznáčikov (Pet)
Ušetrite si starosti a peniaze na veterinárne ošetrenie Vášho psa alebo mačky na spoločnej ceste do cudziny. Naviac získate poistnú ochranu i v prípade, ak by Vaše zvieratko spôsobilo nejakú škodu.

Pre vyznávačov rizikových športov (Sport)
Radi prevádzkujete adrenalínové športy, ako je napr. rafting, surfing, potápanie, paragliding alebo horolezectvo? Potom sa Vám oplatí toto pripoistenie, ktoré sa však vzťahuje i na množstvo ďalších športov, vymenovanie ktorých nájdete v poistných podmienkach Single Trip alebo Multi Trip.

Pre pracovné cesty (Business)
Jazdíte často na pracovné cesty? Pripoistenie Business Vám umožní obdržať podstatne vyššie plnenie a chráni Vás i proti ďalším špecifickým rizikám.

Poistné podmienky Single Trip

Leták Single Trip - cena a prehľad poistného plnenia

Leták poistenia Single Trip
Poistné podmienky Multi Trip

Leták Multi Trip - cena a prehľad poistného plnenia

Leták poistenia Multi Trip

    

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s.

ČO VŠETKO OBSAHUJE A AKÉ MÁ VÝHODY

V rámci komplexných služieb zaisťuje agentúra STUDENT AGENCY aj rozsiahle cestovné poistenie do zahraničia. Svojim klientom ponúka poistenie v spolupráci s poisťovňou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ktoré zahŕňa liečebné náklady, úrazové poistenie a poistenie batožiny ako aj poistenie zodpovednosti za škodu. Jenoznačnou výhodou poistenia Allianz je v porovnaní s podmienkami ostatných poisťovní krytie liečebných nákladov do neobmedzenej výšky a značne vysoké krytie úrazového poistenia. Súčasťou je aj nepretržitá asistenčná služba. Základné informácie o cenách a poistnom krytí viď nižšie.


Poistenie na storno pobytu

Ako nadštandartnú službu ponúkajú aj poistenie na storno pobytu. Ak ste nútení pobyt zrušiť a to predovšetkým z dôvodu vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré vyžadujú pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu, je možné väčšinu prostriedkov (75 alebo 90 %) získať vďaka tomuto poisteniu späť. Cena poistenia je stanovená ako 2,8 % z celkovej ceny pobytu - do poistného plnenia sa nezahŕňajú zaplatené náklady na letiskové a bezpečnostné poplatky, všetky druhy poistenia a poplatky za vízum. Poistenie je nutné uhradiť už pri prvej splátke za jazykový pobyt, nie je možné si ho dodatočne priobjednať. Poistenie na storno pobytu nie je možné zrušiť a zaplatená čiastka je nevratná.


Spoluúčasť

Pri poistení na storno je spoluúčasť stanovená vo výške 10 % zo stornovacích poplatkov v prípade zrušenia cesty z dôvodu vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré vyžadujú hospitalizáciu a vo výške 20 % zo stornovacích poplatkov v prípade zrušenia cesty z iných dôvodov podľa poistných podmienok. Pri poistení liečebných nákladov sa poistený podieľa do výšky 500 Sk v prípade, že celková úhrada za lekárske ošetrenie túto čiastku nepresiahne. Pri poistení zodpovednosti za škodu do výšky 5 000 Sk.


Liečebné náklady

liečebné náklady v zahraničí a základné asistenčné služby


Balíček

komplexné poistenie, ktoré obsahuje úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby


Cena cestovného poistenia dospelý dieťa
Balíček, na 1 - 3 mesiace (maximálne 90 dní)
EURÓPA (cena na 1 deň pobytu) 1,53 € 0,70 €
SVET (cena na 1 deň pobytu) 2,85 € 1,43 €
Liečebné náklady, na 1 - 3 mesiace (maximálne 90 dní)
EURÓPA (cena na 1 deň pobytu) 1 € 0,50 €
SVET (cena na 1 deň pobytu) 2,32 € 1,16 €
Baliček, na celý rok a klient môže byť po celú dobu v zahraničí
EURÓPA (ročné komplexné poistenie) 172,28 € 172,28 €
SVET (ročné komplexné poistenie okrem USA, Kanady a SR) 261,90 € 261,90 €
SVET (ročné komplexné poistenie okrem SR) 550,69 € 550,69 €
Liečebné náklady, na celý rok a klient môže byť po celú dobu v zahraničí
EURÓPA (ročné poistenie liečeb.nákladov) 119,17 € 119,17 €
SVET (ročné poistenie liečeb.nákladov okrem USA, Kanady a SR) 208,79 € 208,79 €
SVET (ročné poistenie liečeb.nákladov okrem SR) 441,15 € 441,15 €
Balíček, na celý rok, ale klient môže byť naraz vycestovaný max. 90 dní
EURÓPA (ročné komplexné poistenie) 139,08 € 139,08 €
SVET (ročné komplexné poistenie okrem USA, Kanady a SR) 188,87 € 188,87 €
SVET (ročné komplexné poistenie okrem SR) 398 € 398 €
Liečebné náklady, na celý rok, ale klient môže byť naraz vycestovaný max. 90 dní
EURÓPA (ročné poistenie liečeb.nákladov) 85,97 € 85,97 €
SVET (ročné poistenie liečeb.nákladov okrem USA, Kanady a SR) 135,76 € 135,76 €
SVET (ročné poistenie liečeb.nákladov okrem SR) 285,14 € 285,14 €
Poistka na 6 mesiacov (pre klientov do 30r.)
USA, KANADA (polročné komplexné poistenie) 385,05 € 385,05 €
Poistenie na storno pobytu
2,8 % z celkovej ceny pobytu vrátane dopravy


Rozsah krytia a poistného plnenia
Liečebné náklady
liečebné náklady (okrem zubného ošetrenia) bez obmedzenia
akútne zubné ošetrenia (!) 331,94 €
transport chorého, repatriácia bez obmedzenia
ubytovanie a preprava blízkej osoby pri hospitalizácii poisteného 99,58 € / 1 deň (max. do výšky 995,82 €)
Úrazové poistenie
v prípade smrti úrazom (neplatí pre osoby staršie ako 70 rokov) 3 319,39 €
v prípade trvalých následkov úrazu 6 638,78 €
na denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu nepoisťuje sa
Poistenie batožiny
na všetky škody na batožinách jedného poisteného 663,88 €
na škodu jednej veci 331,94 €
na všetky škody na cennostiach 331,94 €
na jednu cennosť 165,97 €
na všetky škody spôsobené vlámaním do auta 331,94 €
Poistenie zodpoved. za škodu na jednu poist. udalosť pri škode
na živote a zdraví 66 387,84 €
na veci 33 193,92 €
Doplkové a asistenčné služby
na právnu pomoc 1 161,79 €
na základnú technickú pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného 165,97 €

    
VÝHODY A NEVÝHODY OBOCH VARIANTOV
1. Zdravotná starostlivosť hradená slovenskou zdravotnou poisťovňou:
+ Starostlivosť je poskytovaná v rámci poistenia, ktoré si hradíte u svojej zdravotnej poisťovne. Nemusíte teda pred odchodom platiť nič naviac.
- Musíte hradiť rovnakú spoluúčasť ako miestni poistenci – a tá môže byť pomerne vysoká.
- Nárok na zdravotnú starostlivosť nekryje náklady na prepravu chorého príp. repatriáciu ostatkov späť do Slovenskej republiky.
- Môže byť od vás žiadané zaplatenie časti účtu v hotovosti. V niektorých štátoch musíte zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu.
- Musíte čerpať zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach, ktorá sú financované z verejných zdrojov.
- Po návrate z pobytu musíte predložiť kompletné účty svojej zdravotnej poisťovni v SR. Tá si bude overovať, či si nenárokujete preplatenie u viacerých poisťovní vďaka čomu ide o pomerne zdĺhavú procedúru.


2. Komerčné cestovné poistenie od poisťovne Allianz:
+ Maximálna spoluúčasť na liečebných nákladoch je 500 Sk.
+ Klientům STUDENT AGENCY nabízí Allianz zvýhodněné ceny.
+ Cestovné poistenie od Allianz hradí liečebné náklady bez obmedzenia.
+ Cestovné poistenie od Allianz hradí prevoz chorého aj repatriáciu ostatkov na územie Slovenskej republiky taktiež bez obmedzenia.
+ Súčasťou komerčného poistenia v poisťovni Allianz je aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby.
+ Pri pobytoch v dĺžke 6 mesiacov a viac si môžete poistenie v slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásiť a platiť len komerčné cestovné poistenie.
+ Poistenie od Allianz zahŕňa základné asistenčné služby (tlmočenie, komunikáciu s lekárom atď.)
+ Allianz je seriózna poisťovňa s tradíciou a asistenčnou službou ELVIA, ktorá má celosvetové pokrytie.
- Komerčné poistenie si musíte priplatiť.

    
ONLINE REZERVÁCIA LETENIEK
Miesto odletu:
Miesto príletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR) hviezda logo
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)
Poskytovatelom rezervačného systému leteniek je www.hviezda.sk


VYBERTE SI
DESTINÁCIU

Pošli kvety pošli kvetyEurokalkulačkaPOČASIE

KURZYKatalog-SEO

Jumbo - hľadáte internetový obchod ? Katalóg obchodov.

Best-top.sk

Internetové obchody, e-shop, internetový obchod

e-mail - online rezervácia leteniek online rezervácia leteniek,        © všetky práva vyhradené       Mapa stránky
.